Prabhnoor, Marina, Martina.P, Yuehan, Ignasi, Marcel.

Jan.G, Iratxe, Paula, Natzaret. Clàudia, Aleix.

Martina Buquet, Jan Vià, Daniel Altozano, Marc Aguilar, Ariadna i Nerea

Aaron, Daniel.L, Aina, Hugo, Guillem.B, Daniel.B, Marc.L